Sikeres pályázatok 2004-2008

 

2004

 

2004    A szociális partnerek, mint munkapiaci szereplők felkészítése az Európai Unió Foglalkoztatási Stratégiájának elsajátítására és nemzeti megvalósítására

            /Phare CBC Horvát-Magyar Kísérleti Kisprojekt Alap/

A projekt fő célkitűzése a magyar és a horvát munkaügyi és szociális partnerek közötti együttműködés elősegítése volt. A pályázatban partner volt a Zala Megyei Munkaügyi Központ. Megrendezésre került egy kétnapos konferencia magyar és horvát szociális partnerek és a munkaügyi igazgatás, valamint a gazdasági kamarák és támogató non-profit szervezetek képviselőinek részvételével, melynek szakmai tudnivalóit egy magyar - horvát nyelvű könyvben rögzítettük. Teljes projektköltség: 28.116 euró volt.

 

2004    „Együtt a vidékért” közmunkaprogram

/Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium/

A program során a Társulás 21 településén, 100 fő 7 hónapig tartó foglalkoztatása valósult meg. Az elnyert támogatás összege 60 232 eFt.

 

2004    Kistérségi Művészeti Fesztivál

            /Zala Megyei Közgyűlés/

A művészeti fesztivál széleskörű lehetőséget nyújtott az amatőr művészeknek illetve csoportoknak, hogy bemutathassák műsorukat, és valamint megmérettessenek egy szakmai zsűri előtt. A fesztivál két helyszínen, Újudvaron és Zalakomárban került megrendezésre.

 

2004    Többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönző támogatása

/Belügyminisztérium/

Közszolgáltatási feladatok (közoktatás, pedagógiai szakszolgálat, szociális, könyvtári, területfejlesztési) fejlesztése a Társulás 48 településén. Az elnyert támogatás 50 000 eFt.

 

2005

 

2005    Parlagfű-mentesítésre GPS beszerzése

            /Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium/

            GPS beszerzése parlagfű-mentesítés céljából. Az elnyert támogatás 100 eFt.

 

2005    Összefogással Kanizsatérség felzárkóztatásáért közmunkaprogram

A program során a Társulás 37 településén, 100 fő 7 hónapig tartó foglalkoztatása valósult meg. Az elnyert támogatás összege 61 880 eFt.

 

2005    Kistérségi Művészeti Fesztivál

            /Zala Megyei Közgyűlés/

A művészeti fesztivál széleskörű lehetőséget nyújtott az amatőr művészeknek illetve csoportoknak, hogy bemutathassák műsorukat, és valamint megmérettessenek egy szakmai zsűri előtt. A fesztivál Nagyrécsén került megrendezésre. A rendezvényen 40 produkcióval, mintegy 300 amatőr művész lépett fel illetve mutatta be alkotásait.


 

2005    „Harmóniában a természettel: Pannonhát Tájpark”

            /Phare CBC Osztrák-Magyar Kisprojekt Alap/

A projekt során a kistérség 27 településén valósultak meg fejlesztések, ennek keretében parkbútorok, információs táblák készültek el, túraútvonalak felújítása, forráshelyek karbantartása történt, melyek a túrázók és a Tájpark településekre érkezők kényelmét és tájékozódását szolgálják. A projekt során kétnyelvű kiadvány, kétnyelvű térkép honlap és turisztikai fejlesztési koncepció készült. Ez utóbbi elkészítésébe, az egyeztető munkába számos térségi vállalkozót és civil szervezetet sikerült bevonni. A térség természeti értékének bemutatása, a fejlesztési lehetőségek meghatározása, az idegenforgalom bővülését elősegítő hálózat megteremtésére az egyes települések számára összeállított javaslatok reményeink szerint a közeljövőben hasznosulnak. A projekt összköltsége 274.800 euró volt.

 

2005    Bűnmegelőzési program

            /Belügyminisztérium Országos Bűnmegelőzési Központ/

A projetk során mobil radaros sebességkijelző berendezéseket (2db) szereztünk be, illetve bűnmegelőzési centrum működött a nyár folyamán Zalakaros idegenforgalmi központjában. A pályázatban 6 település vett részt, partnerszervezetünk Nagykanizsa Megyei Jogú Város Rendőrkapitánysága. Az elnyert támogatás 2.400 eFt.

 

2005    Közmunkaprogramhoz kapcsolódó eszközbeszerzés

/Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács/

A pályázatban a leghátrányosabb 18 településünk vesz részt, 18 db motoros fűkasza és 18 db fűnyírógép beszerzésére nyílt lehetőségünk. Az elnyert támogatás 3.600 eFt.

 

2005    Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatása

            /Területpolitikai Kormányzati Hivatal/

A támogatás keretében a társulás 2 fő vidékfejlesztési menedzsert alkalmazott a Társulás 2005. július 15-től 6 hónapra, valamint a menedzserek működési költségeihez is hozzájárul. Az elnyert támogatás 2.800 eFt.

 

2005    Turisztikai kiadvány és honlap

/Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács/

A társulás partnerként vett rész a Nagykanizsai Tourinform Iroda által a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázatában. A pályázat keretébena kistérség mind a 48 településére kiterjedő tematikus turisztikai kiadvány, valamint honlap készült. Az elnyert támogatás 1.867 eFt.

 

2005    „Több lépésben Kanizsatérségért” közmunkaprogram

            /Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium/

A programban 25 település vesz részt, 2005. december 01-2006.február 28. között 22 fő alkalmazásával, 2006. március 01-2006. május 31 között 107 fő részvételével. Az elnyert támogatás 28.571 eFt.

 

2005    „Több lépésben Kanizsatérségért” közmunkaprogram folytatása

            /Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium/

A Társulás a „Több lépésben Kanizsatérségért” elnevezésű pályázat 1 hónappal való meghosszabbítására 6 500 eFt támogatást nyert.

2006

2006    Kistérségi Művészeti Fesztivál

            /Zala Megyei Közgyűlés/

A művészeti fesztivál széleskörű lehetőséget nyújtott az amatőr művészeknek illetve csoportoknak, hogy bemutathassák műsorukat, és valamint megmérettessenek egy szakmai zsűri előtt. A fesztivál Csapiban és Gelsén került megrendezésre.

 

2006    Vidékfejlesztési menedzserek foglakoztatása

/Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium/

A támogatás keretében a társulás 2 fő vidékfejlesztési menedzser foglalkoztatását tudta megoldani, egy éven keresztül.

 

2006    Sportpálya felújítás

            /Belügyminisztérium/

            A pályázat keretében a szepetneki sportpálya került felújításra, 2 260 eFt értékben.

 

2006    Kerékpárút terveztetése

            /Gazdasági és Közlekedési Minisztérium/

A projekt keretében elkészült a Zalasárszeg - Nagykanizsa, Nagykanizsa Petőfi utca melletti, Nagykanizsa - Sormás közötti kerékpárút terve, valamint ezekhez kapcsolódóan a Gödörvényi-árok felett építendő híd, valamint a Bakónaki-patak felett építendő híd terve. A tervek jogerőre emelkedtek. A támogatás összege 5 000 eFt.

 

2007

 

2007    Kistérségi Művészeti Fesztivál

            /Zala Megyei Közgyűlés/

A művészeti fesztivál széleskörű lehetőséget nyújtott az amatőr művészeknek illetve csoportoknak, hogy bemutathassák műsorukat, és valamint megmérettessenek egy szakmai zsűri előtt. A fesztivál Zalakomárban került megrendezésre. A rendezvény nagyon sikeresnek bizonyult, a fesztiválon több mint 320 résztvevő 48 produkcióval lépett fel, így a színvonalas műsorok estig tartottak.

 

2007    Partnerség az egészségért

            /Egészségporta Egyesület/

A társulás a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht-val együttműködve elnyerte a mintaprogramok megvalósítását és lebonyolítását. A pályázat keretében a Társulás szakmai segítséget kapott a kistérségi egészségkép és egészségterv kialakításához. A projekt keretében célirányos szűrésekre került sor a kistérség településein.

 

2007    Turisztikai térkép

            /Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács/

A pályázat keretében 2008. januárban – a korábbi, a társulás egészére készített turisztikai kiadványhoz tartalmában és formájában is illeszkedő- turisztikai célú térkép készült, hátoldalán a térség turisztikai kínálatát bemutató háromnyelvű (magyar-német-angol) szöveggel. A támogatás összege 750 eFt.


 

2007    A nagykanizsai kistérség kulturális örökségének közkinccsé tétele

            /Oktatási és Kulturális Minisztérium/

A pályázat fő célkitűzése a partnerség és a hálózatosodás elősegítése; a kulturális örökség ápolása, közösen létrehozott és folyamatosan alakított sokoldalú honlap-rendszer segítségével melyben a települések bemutathatják kulturális és természeti értékeiket, civil szervezeteiket, és alkalmas a kistérség egésze bemutatására is. A pályázati program keretében a korábbi kistérség 48 települése vonatkozásában a www.nagykar.hu, a Nagykanizsai Kistérségi Könyvtári Adatkezelő Rendszer informatikai fejlesztése; a www.nagykar.hu-ba integrált digitális gyűjtemény gyarapítása a 48 településhez kapcsolódó dokumentumokkal; a honlap gazdák és a települési segítő képzése valósult meg, valamint a Könyvtár munkatársai Digitalizáló Napok keretében négy rendezvényt szerveztek. A támogatás összege 2 250 eFt.

 

2007    Közkincs Kerekasztal létrehozása és működtetése

            /Oktatási és Kulturális Minisztérium/

A Társulás támogatásával a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kft. nyújtotta be a pályázatot. A pályázat célja a nagykanizsai kistérségben „Közkincs kerekasztal” létrehozása és működtetése, kulturális stratégia felállítása, közös pályázati projektek kidolgozása volt. E pályázat keretében elkészült a korábbi kistérség 48 településére vonatkozó Kulturális koncepció. A Kft. 2008 márciusában pályázatot nyújtott be a Közkincs Kerekasztal működtetésének folytatására. A pályázat kedvező elbírálásban részesült.

2008

2008    Kistérségi Művészeti Fesztivál

            /Zala Megyei Közgyűlés/

A művészeti fesztivál széleskörű lehetőséget nyújtott az amatőr művészeknek illetve csoportoknak, hogy bemutathassák műsorukat, és valamint megmérettessenek egy szakmai zsűri előtt. A fesztivál Szepetneken került megrendezésre. A rendezvény nagyon sikeresnek bizonyult, a fesztiválon több mint 300 résztvevő 52 produkcióval lépett fel.

 

2008    „Tematikus Kistérségi Sporttáborozási program”

/Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium/

A program keretében a kistérség 5 helyszínén zajló sporttábor költségeihez járul hozzá a Társulás. (Zrínyi Miklós Általános Művelődési Központ Murakeresztúr által szervezett sporttábor, Királyi Pál Általános Művelődési Központ Szepetnek által szervezett sporttábor, Körzeti Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium Csapi által szervezett sporttábor, Zemplén Sportegyesület által szervezett sporttábor, Dél-Zalai Vízmű SE által szervezett sporttábor). A program összköltsége 1 520 eFt.

 

2008    „Komplex Kistérségi Szabadidősport program”

/Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium/

A program három modulra osztható:

Sportnapok szervezése a kistérség településein, illetve a kistérség földrajzilag összekapcsolható településcsoportjain. A sportnapokon ügyességi versenyek, szellemi olimpia, valamint sportversenyek kerülnek megrendezésre.

Bekapcsolódás a „Négy évszak” elnevezésű térségi labdarúgó kupába, mely elsősorban a kistérség településein élő hátrányos helyzetű fiatalokat célozza meg. Partnerszervezet a nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ.

Szervezett túrák és teljesítménytúrák a kistérségben. Partnerszervezet a Zala Megyei Természetbarát Szövetség és a Kanizsa Sportegyesület. A program összköltsége 1 500 eFt.

 

2008    „Szeniorsport - Aktív életmód - Egészségfejlesztő Program”

A Társulás 2008 májusában pályázatot nyújtott be „Szeniorsport - Aktív életmód - Egészségfejlesztő Program” pályázati felhívásra. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, a megvalósítás folyamatban van. Partnerszervezet a Nagykanizsai Civil Kerekasztal. A program összköltségvetése 420 eFt.

 

2008    Turisztikai célú marketing kiadvány készítésére benyújtott pályázat

            /Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács/

A Társulás 2008 áprilisában pályázatot nyújtott be a „Nyugat-dunántúli turisztikai régió ismertségét növelő marketingeszközök támogatása” pályázati felhívásra, melynek kedvező elbírálása esetén turisztikai marketingkiadvány készülne a jelenlegi kistérségre vonatkozóan. A pályázat összköltsége 2 500 eFt.

 

2008    Komplex Kistérségi Szolgáltató Központ kialakítására benyújtott pályázat

            /Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács/

A Társulás 2008 májusában pályázatot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács CÉDE pályázati kiírására, Komplex Kistérségi Szolgáltató Központ kialakítására. A pályázat kedvező elbírálása esetén a Bajza utcai épületkomplexum főépületének felújítása, rehabilitációja, tárgyalók, szociális és kiszolgáló helységek kialakítása valósulna meg. A program összköltsége 29 800 eFt.